You are currently viewing เทคโนโลยีทางการเกษตร

เทคโนโลยีทางการเกษตร

เทคโนโลยีทางการเกษตร ในสมัยก่อนนั้นเทคโนโลยีทางการเกษตรยังไม่ได้รับความนิยม ผู้ผลิตยังไม่ให้ความสำคัญ ผู้ผลิตหลายคนคงมองว่าอาชีพเกษตรกรนั้นยังไม่มั่นคง เมื่อก่อนชาวเกษตรกรยังใช้สัตว์มาเป็นเครื่องช่วยทุ่นแรงทางการเกษตร แต่ปัจจุบันนี้โลกเทคโนโลยีเข้ามาสู่การเกษตรอย่างรวดเร็ว มีเกษตรกรคนรุ่นใหม่นำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเกษตรช่วยให้ทุ่นแรง อีกทั้งยังมีโปรแกรมจำลองต่างๆ ที่คำนวณผลผลิต ต้นทุน อีกด้วย การส่งขายออกตลาด ก็สะดวกสบายขึ้น มีระบบขนส่งที่ทันสมัย ง่ายต่อการขายสินค้าทางการเกษตร นี่คือผลดีของเทคโนโลยีที่มาช่วยกันทำงานให้ดีขึ้น

รถแทรกเตอร์ที่ใช้สำหรับเกษตรกรไถนา

โดยปกติแล้วประเทศไทยการปลูกข้าวนั้นถือเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าเกือบทุกจังหวัดในประเทศ มีการปลูกข้าว แบบนาปรัง หรือข้าวนาปี ถือเป็นอีกเรื่องที่สำคัญของชาวเกษตรกร แต่เมื่อก่อนนั้นเราใช้สัตว์ในการไถนา บางครั้งอาจใช้เวลาหลายวัน ในการทำแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่ว่าเรามีพื้นที่เท่าไหร่ แต่ปัจจุบันโลกเทคโนโลยีก็เข้ามาสู่การเกษตรหลายอย่าง เกษตรกรรุ่นใหม่มีการประยุกต์อุปกรณ์ต่างๆให้มาช่วยกันรุนแรงทางการเกษตร เช่น รถแทรกเตอร์เป็นเครื่องมือที่นิยมอย่างมากมีอุปกรณ์ทันสมัยเข้ามาช่วยในการเกษตรหลายปีแล้ว แต่บางจังหวัดก็ยังใช้แรงงานคน เพราะว่า  เทคโนโลยีทางการเกษตรมีราคาค่อนข้างสูง ทำให้หลายคนสู้ราคาไม่ไหว โลกมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ ทำให้เกิดหลายเจ้าในการผลิตราคาพวกรถแทรกเตอร์ต้องลงค่าลดลง จึงทำให้ปัจจุบันชาวเกษตรกรหันมาใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างมาก

เครื่องหยอดเมล็ดที่ช่วยให้เพิ่มความสะดวกสบาย

ชาวเกษตรกรหลายคนยังเชื่อมั่น ว่าการใช้เทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืชเกิดความสม่ำเสมอระยะแม่นยำ แถมไม่ต้องเสียแรง แต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกัน การใช้เครื่องหยอดเมล็ดมันใช้เวลานาน แล้วยังต้องเสียค่าเชื้อเพลิงใส่บาตรด้วย จึงทำให้ชาวเกษตรกรนั้นยังไม่ค่อยได้รับความนิยมในสมัยก่อน เมื่อมีเกษตรกรรุ่นใหม่นำมาทำเกษตรกรแบบใหม่ทำให้เกษตรกรเทคโนโลยีได้มีบทบาทมากขึ้น การที่เราใช้เครื่องหยอดเมล็ดนั้นช่วยให้เราเพิ่มผลผลิต การหว่านเมล็ดนั้นนี่ก็หว่านข้าวอย่างแน่นอน เพราะว่าการทำงานของเครื่องให้ความสม่ำเสมอ อีกทั้งยังช่วยเรื่องการประหยัดเวลา

สปริงเกอร์ เทคโนโลยีทางการเกษตร

สปริงเกอร์ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญทางการเกษตรเลยก็ว่าได้ สปริงเกอร์นั้นช่วยให้การลดน้ำบริเวณ     รอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ต้องใช้น้ำสปริงเกอร์จะช่วยให้เรารดน้ำได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่เสียแรง การทำงานของสปริงเกอร์จะอัดน้ำเข้าไปในสายแล้วหมุนเหวี่ยงไปบริเวณพื้นที่ ทำให้พืชผักเรานั้นชุ่มฉ่ำ บางบ้านในตอนนี้ก็ทำสปริงเกอร์ไปไว้บนหลังคาเพื่อให้กระจายน้ำบนหลังคาเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนลง เมื่อก่อนนี้อาจจะไม่นิยมใช้ทางการเกษตร เพราะว่ามันมีราคาค่อนข้างสูง ความรู้ของชาร์ลเกษตรกรนั้นยังไม่มาก แต่ปัจจุบันนี้สปริงเกอร์หาซื้อได้ง่าย จึงทำให้หลายคนหันมาใช้ราคาก็ไม่สูงเหมือนแต่ก่อนแถมยังสามารถติดตั้งเองได้ง่าย